Školení a přezkoušení z vyhlášky 50/1978 Sb.

Dle této dosud platné vyhlášky musí být každý pracovník , který přichází do styku s elektrickým zařízením pravidelně proškolen a přezkoušen ze znalostí předpisů a norem týkajících se elektrických zařízení s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce. Obvyklý termín pro osoby znalé je 3 roky, pro osoby poučené a seznámené je určen zaměstnavatelem.

Školení provádím obvykle u zákazníků, preferuji menší skupinkya samozřejmostí je zaměření dle potřeby osob.

Doklady ke zkouškám dle Vyhl. 50/78 Sb.,bez kterých nelze připustit ke zkoušce:

1.Doklad o vzdělání v oblasti elektro ne pro §3,§4
(výuční list, maturitní vysvědčení a pod.)
2.Předchozí osvědčení dle Vyhl. /50/78 Sb. ne pro §5
3.Potvrzení praxe dle požadavku Vyhl. 50/78 Sb.
(OSVČ stačí bod 2)
4.Adresa trvalého bydliště, datum narození
5.Fakturační údaje včetně IČ a Dič pro vystavení daňového dokladu

Ceník na vyžádání

Platby- firmy na fakturu, jednotlivé osoby v hotovosti při přezkoušení.

Členění elektrotechnických kvalifikací dle Vyhl. 50/78 Sb.

§4- Pracovník poučený (jediné možné pro osoby, které nemají odborné vzdělání v oboru elektro a nevlastní výjimku od TIČR):
– Organizace je seznámila v rozsahu jimi vykonávané činnosti s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozornila je na možné ohrožení těmito zařízeními včetně poskytování první pomoci při úrazech el. proudem. Lhůty ověřování znalostí a obsah seznámení musí být předem stanoveny.
Mohou:
– samostatně obsluhovat el. zařízení všech napětí
– pracovat na částech el. zařízení bez napětí do vzdálenosti 20cm od ž.č pod napětím
– pracovat na vypnutých zařízeních vn, vvn s dohledem
Nesmějí pracovat pod napětím.

§5- Pracovník znalý ( zde a pro všechny další je podmínkou ukončené odborné vzdělání v oboru elektro):
– mají ukončené odborné vzdělání zakončené příslušnou zkouškou
– musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky , přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce.
Mohou:
– samostatně obsluhovat el. zařízení
– pracovat na částech el. zařízení bez napětí, v blízkosti napětí i pod napětím
– pracovat v prostorách zvl. neb. pod dozorem
– pracovat na zař. vn, vvn bez napětí sami, v blízkosti částí pod napětím pod dohledem nebo pod dozorem,
– pracovat na zař. vn, vvn pod napětím pod dozorem- pouze vybrané práce

§6 pracovník znalý s vyšší kvalifikací (pro samostatnou činnost):
– mají ukončené odborné vzdělání zakončené příslušnou zkouškou
– musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky , přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce.
– musí mít požadovanou dobu praxe ( USO, VŠ 1 rok)
Mohou:
– vykonávat veškerou obsluhu a práci na el. zařízení kromě prací zakázaných
Zakázané práce:
– na zař. mn, nn v souběhu, na křižovatkách a ve společných prostorách s vn- zvn
– na zařízeních vn- zvn v prostorách vlhkých mokrých, v době manipulací
– na zař. nn, vn – zvn v prostorách těsných, mokrých, se zvýšenou a extrémní korozivní agresivitou,
, za bouřky , snížené viditelnosti, tmy a za větru, teploty, relativní. vlhkosti vzduchu přesahující meze povolené ČSN
– tam, kde nelze dodržet ustanovení příslušných bezpečnostních předpisů.

§7 Pracovník pro řízení činnosti:
– požadovaná praxe (SO, USO 1rok, vyučen 2 roky)
– musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky , přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce
– oznamovací povinnost 4 týdny předem na IBP

§8 Pracovník pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem:
– požadovaná praxe (SO 6 let, ÚSO 4 roky, VŠ 2 roky)
– musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky , přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce
– oznamovací povinnost 4 týdny předem na IBP

§10 Pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektování:
– musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky , přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce
– oznamovací povinnost 4 týdny předem na IBP

§11 Kvalifikace ve zvláštních případech:
– asistenti v laboratořích, pracovníci vědeckých a výzkumných ústavů, učitelé